เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นายบัญญัติ  ศรศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

man

ตำแหน่งว่าง
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

man

ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

025

นายพยุงศักดิ์  สีดาแจ่ม
ผู้ช่วยช่างโยธา

025

นายศิริ  แวงวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

011

นายภานุวัฒน์  โฆสิต
ผู้ช่วยช่างประปา

025

น.ส.สุภาพร  ชลเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

025

น.ส.ชลดา  พันลำภักดิ์
จ้างเหมาบริการ

025

นายสมศักดิ์  สาวเหล่า
จ้างเหมาบริการ

025

นายเฉลา  เชษฐา   
จ้างเหมาบริการ

025

นายวิทยา  มัฐผา
จ้างเหมาบริการ

025

นายธีระภัทร์  ชัยศึก
จ้างเหมาบริการ

Z2

นายพันศักดิ์  ไชยโคตร
จ้างเหมาบริการ

Z2

นายรุ่งระพี พรมมา
พนักงานขับขับรถกระเช้า
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster