เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ข้อบัญญัติหน่วยงาน(กฎหมาย)
ข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงาน เพื่อบังคับใช้ในพื้นที่

"องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย"

  ⇒ ข้อบังคับตำบลเรื่อง กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง พ.ศ.2544 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังเรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า pdf 300x300  ดาวน์โหลด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster